11

Pjesë këmbimi

rrota zinxhir

cilindër

që hedh

rrota zinxhir 2

boshti

ingranazh